TRANSPORT ZWIERZAT (MONIKA)

+44(0)79 27 188 530
+48 885 812 478

PACZKI PRZEPROWADZKI GABARYTY

 

+44(0)79 27 188 531
+48 511 812 478

Opinie klientów:
 • "BARDZO RZETELNA FIRMA, BEZPIECZNA I PEWNA"
 • "SUPER SERVICE- MIłA OBSłUGA"
 • "ATRAKCYJNOść I KOMPLEKSOWOść FIRMY"
 • "FAJNI MłODZI LUDZIE- PRZYJEMNA WSPółPRACA"
 • "TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE – TAK TRZYMAć POLECAM"
 • "POLECAM ZAWSZE TERMINOWO I BEZ ZASTRZEżEń"
 • "ZAWSZE NA CZAS I BEZ PROBLEMóW"
 • "ELASTYCZNE TERMINY WYJAZDóW"
 • "MOżLIWOść INDYWIDUALNEGO UMóWIENIA SIę PO ODBIóR PACZKI"
 • "PROFESJONALIZM TO GłóWNY ATUT FIRMY"
 • "DOśWIADCZENIE I NIEZAWODNOść W TRUDNYCH SYTUACJACH"
 • "PACZKI SPRAWNIE ODEBRANE I DOSTARCZONE"
 • "DOGODNE FORMY ZAPłATY I ROZSąDNE CENY"
 • "POMOC PRZY ZAłADUNKU I ROZłADUNKU"
 • "FIRMA GODNA ZAUFANIA"
 • "SZYBKO I SPRAWNIE PACZKI DOCIERAJą DO CELU"
 • "POLECAM! NAJTANIEJ, SOLIDNIE I DO CELU"
 • "GREAT SERVICE AND VERY NICE PEOPLE"
 • "Z FIRMą TRANS- SERVICE PRZESYłKA DOCIERA NA CZAS I PEWNIE."
 • "BEZPłATNA WYCENA PRZEPROWADZKI – SUPER"
 • "NAJNIżSZE CENY NA RYNKU"
 • "SZYBKO, SOLIDNIE I TANIO POLECAM"
 • "SERVICE DOOR TO DOOR"
 • "WYGODA I MINIMUM FORMALNOśCI"
 • "AMAZING SERVICE – I HIGHLY RECOMMEND"
 • "STAłY MONITORING PRZESYłKI"
 • "TRANS- SERVICE ZAWSZE SłUżY POMOCą"
 • "ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTóW"
 • "BOGATA OFERTA PRZESYłEK NIESTANDARDOWYCH I GABARYTOWYCH"
 • "BARDZO KONKURENCYJNE CENY"

CENNIK

TRANS-SERVICE oferuje Państwu szeroki zakres usług transportowych po bardzo konkurencyjnych cenach.


Rodzaj przesyłki

cena

Paczka do 10 kg #

£19,99

Paczka do 25 kg

£29,99

Każdy dodatkowy kg już od

£0,99 - £1,19

Rowery od

£34,99

Skutery od

£109,99

Motocykle od

£179,99

Quady od

£199,99

Tv od

£29,99

Zwierzęta od

£99,99

Przewóz osób do/z Polski juz od

£79,99

Ładunek handlowy kg już od

£0,69

Transport przesyłek gabarytowych

Cena negocjowana
indywidualnie

PRZEPROWADZKA do/z POLSKI

Cena negocjowana
indywidualnie

 

Przeprowadzki lokalne - 25/h

 

Podane ceny są cenami stałymi, oznacza to, że nie dodajemy ukrytych opłat typu:

• koszty dojazdu,

• koszty nadania,

• koszty ubezpieczenia,

• koszty dowozu do klienta w Polsce.

Czas realizacji od 3-8 dni roboczych


# paczki do 10 kg w cenie 19.99 tylko przy dostarczeniu do siedziby firmy Trans-Service w Edynburgu